Waar staan wij voor?

Deel:  

Acceptatie van verscheidenheid in plaats van verdeeldheid, zal voor een betere toekomst zorgen voor ons allen.

Wij zijn geen sloganpartij. We willen een partij zijn die een weerspiegeling is van de maatschappij waarin elk individu telt. Wij streven naar de verbetering van het levensstandaard voor iedereen. Dit door onder andere een eerlijke herverdeling van de lasten.

Maatschappelijke vraagstukken pakken wij aan met concrete oplossingen en antwoorden. Er is geen ruimte voor sloganeske benaderingen en populistische ideologieën.

Zo reiken wij oplossingen aan voor onder andere een tekort aan sociale woningen, dure huurwoningen, werkloosheid, het lage minimumloon, toegankelijk & kwalitatief onderwijs, doelgerichte hulpverlening in de zorg, leefbare gemeenschap, lage koopkracht, discriminatie, islamofobie, etc. …

Kortom, wij zijn voorstander van een optimale samenwerking en gemeende solidariteit tussen alle geledingen in de maatschappij. Hiermee wensen wij Vlaanderen op de wereldkaart te zetten als een voorbeeldsamenleving.

Maak deel uit van ons collectief voor een warm en menselijk Vlaanderen. Geef geen kans aan polarisatie en conflictgerichte politiek van de bestaande partijen die enkel uit zijn op het in stand houden van de status quo enkel en alleen voor het voortbestaan van hun populistische partijpolitiek waar zij enkel beter van worden.

Wij hebben concrete antwoorden en oplossingen op tekort aan sociale woningen en te dure huurwoningen, werkloosheid, leefbaarder gemeenschap, te lage koopkracht, gelijke kansen, verzoening en samenwerking ipv confrontatie en/of provocatie tussen alle gemeenschaps groeperingen.

Vervoeg ons en maak deel uit van de verandering, want U VERDIENT BETER!