Vlaams Multicultureel Collectief

U verdient beter !

Wij staan voor het creëren van
een groot collectief
dat Vlaanderen heet.

Ik wil lid worden

Wij staan voor het creëren van een groot collectief dat Vlaanderen heet.

Acceptatie van verscheidenheid in plaats van verdeeldheid, zal voor een betere toekomst zorgen voor ons allen.

"U verdient beter!"

Wij zijn geen “migrantenpartij”, noch een partij die zich enkel of grotendeels buigt over migrantenproblematieken. Alle problemen dienen met dezelfde ernst aangepakt te worden. Elk probleem schaadt het harmonieus samenleven en zorgt voor toekomstige conflicten.

Maak deel uit van ons collectief voor een warm en menselijk Vlaanderen. Geef geen kans aan polarisatie en conflictgerichte politiek van de bestaande partijen die enkel uit zijn op het in stand houden van de status quo enkel en alleen voor het voortbestaan van hun populistische partijpolitiek waar zij enkel beter van worden.

Vervoeg ons en maak deel uit van de verandering, want ...
U VERDIENT BETER!

vmc politiek

U verdient beter!

Wij zijn geen sloganpartij. We willen een partij zijn die een weerspiegeling is van de maatschappij waarin elk individu telt. Wij streven naar de verbetering van het levensstandaard voor iedereen. Dit door onder andere een eerlijke herverdeling van de lasten.

Lees meer over ons

Oplossingen VMC

Zo reiken wij oplossingen aan voor onder andere een tekort aan sociale woningen, dure huurwoningen, werkloosheid, het lage minimumloon, toegankelijk & kwalitatief onderwijs, doelgerichte hulpverlening in de zorg, leefbare gemeenschap, lage koopkracht, discriminatie, islamofobie, etc. …

Zie onze standpunten
vmc politiek

Wie is Ahmet Koç?

"België heeft nood aan een nieuwe politieke beweging die zich afzet tegen de sociale ongelijkheid en onverdraagzaamheid."

Ahmet Koç

Lees meer over Ahmet Koç

Mensen die hier zijn geboren en getogen, maken volwaardig deel uit van de samenleving: iedereen hoort erbij!

Waar staan wij voor?

vmc politiek

Maatschappelijke vraagstukken pakt VMC Politiek aan met concrete oplossingen en antwoorden.
Er is geen ruimte voor sloganeske benaderingen en populistische ideologieën.

Steun KMO's

Koopkracht verhogen

Transparante loonvergoeding voor politici

Diversiteitspremie aan ondernemingen

VMC Politiek

Word lid

vmc politiek

Word lid en maak het verschil!

Samen zijn we sterker, samen maken we het verschil!

Mede uw hulp reikt VMC oplossingen aan voor onder andere een tekort aan sociale woningen, dure huurwoningen, werkloosheid, minimumloon, toegankelijk & kwalitatief onderwijs, leefbare gemeenschap, discriminatie, islamofobie, etc. …

Volg VMC Politiek ook op Facebook

Vind onze pagina leuk en blijf ons volgen! #vmcpolitiek #politiek