Afschaffing erfbelastingen

Erfbelastingen afschaffen

Waarom moet een erfgenaam nog steeds een deel van zijn erfenis aan de Staat afstaan onder de noemer van erfbelasting, terwijl de overledene zijn/haar gehele leven reeds belastingen heeft betaald op zijn/haar vermogen? Een erfenis is geen schenking en behoort volledig toe aan de erfgenaam.