Gendergelijkheid

  • Evenveel openbare toiletten voor man als vrouw
    Alle staande piscines vervangen door dubbele koten (M/V)

Gendergelijkheid op de werkvloer

  • Gelijke lonen voor mannen en vrouwen.