Hervorming personenbelasting

Hervorming belastingsvermindering personenbelasting

Basisbedrag woonbonus terug gelijk stellen met de leningen afgesloten voor 1/1/2015. Basisbedrag verhogen naar 2.280 euro.

De belastingvermindering toepassen op het marginaal tarief, het hoogste belastingspercentage dat men betaalt op de inkomsten.

Herroeping van belastingvermindering voor allr energiebesparende uitgaven en het behouden van 40% met overdrachtsperiode van drie volgende belastbare tijdperken.

Dit is zowel in het voordeel van zelfstandigen als particulieren.