Inkomstenbelasting

  • plafond die geldt voor een uitkering moet ook gelden voor lonen van werkenden

Werkloosheidsgerechtigden worden niet belast op hun uitkering. Ten belope van het bedrag van die uitkering zullen werklonen ook niet belast worden. Vb. Een uitkering van 900€ wordt niet belast.
Een werknemer ontvangt een loon van 1900€. Dus de 900€ niet belasten en enkel de overige 1000€ wordt belast.