Verschil tussen minimumloon/uitkering en loon moet groter worden.

In de eerste instantie een aanzienlijk nettobedrag van de reeds geïnde loonkosten naar werknemer = geen last op werkgever en meer netto voor werknemer dat terecht komt in de omloop = Meer BTW inkomsten/winstbelasting/persoonlijke belastingen.

Elke keer dat leefloon stijgt moeten de lonen ook stijgen gepaard met meer netto voor de werknemer en minder loonbelasting.