Onbelaste overuren

  • tot 8 uren in de werkweek niet belasten
  • 8 uren werken op de zaterdag niet belasten