ONDERWIJS

  • In het middelbaar onderwijs moet je jaarlijks ca. 200 euro betalen per kind voor een verplichte vaardigheidsstage. VOORSTEL: de staat moet dit betalen
  • gratis lijn abonnementen voor leerlingen is maar geldig tot de leeftijd van 15 jaar. Hierna kost een abonnement ongeveer 200 euro per jaar. Voor leerlingen dient dit gratis te zijn tot het afstuderen. Ook voor studenten hoger onderwijs.
  • scholen die een uniform opleggen, moeten de koop van kleren aan de ouders overlaten mits conforme kleur. Uniformen kunnen duur zijn. De ouders zijn momenteel verplicht om deze kleren aan te kopen via de school wat duurder uitkomt dan de reguliere textielmarkt. Deze kleren zijn in sommige gevallen zelfs duurder dan merkkledij. Klassenbestrijding op de schoolbanken kunnen we zo niet handhaven.

Aanpak van het problematiek van schoolverlaters

Veelzijdige aanpak van het SCHOOLVERLATERSPROBLEMATIEK; het probleem in een vroegere stadium aanpakken.

  • structurele oplossingen
  • financieel
  • hulpverlening: gebruiken van schoolverlaters binnen de scholen als brugpersonen en deze nog steeds de kans bieden om een diploma te laten behalen
  • begeleiding
  • financiële hulp voor het bvb. oprichten van een eigen scouts binnen een bepaalde gemeenschap
  • vzw oprichten voor lokale opvang en begeleiding van studerende jongeren om een luisterend oor en steun te bieden