Plafond voor hoogste pensioenen

Plafond voor hoogste pensioenen

Bij opslag enkel de lagere voordeel verschaffen.