Macro-economie verbeteren door micro-economie (kmo’s) te steunen

 • Alleen in de horeca zijn er 55000 ondernemingen.
 • Geen loonkosten voor de eerste werknemer binnen de KMO's.
  Bvb. 1 werknemer x 15.000 ondernemingen= 15.000 minder werklozen
  Meer koopkracht voor 30.000 mensen = Meer BTW inkomsten en meer winst- en persoonlijke belastingen die zullen terugkeren naar de staat
 • Minimuloon verhogen
 • Vanaf 100 werknemers de verlaging van de werkgeverskosten, de patronale RSZ-basisbijdragen
 • De schalen van de bedrijfsvoorheffing verlagen met 5% en ieder sector gelijkstellen.
 • Langdurige werklozen: betere opleidingen voorzien op de werkvloer en opvolgen
 • Per 100 meer werknemers kan je de verlaging, verhogen met als resultaat dat de werkgevers moeilijker kunnen ontslaan
 • Vb. Nederland: vennootschapsbelastingen verlagen van 38% naar 25% om te kunnen concurreren
 • Herroeping van de Activaregeling voor het Vlaams Gewest, toegepast op de langdurige werklozen als de schoolverlaters.