Subsidiëring van gebedshuizen

Subsidiëring van gebedshuizen

  • zelf de bestemming van je levensbeschouwelijke bijdrage bepalen
  • logisch en transparant
  • eerlijke verdeling subsidies en toelagen voor erkende levensbeschouwingen
  • erkenning van moskeeën en cemhuizen
  • betere toezicht op buitenlandse sponsors, radicalisering tegengaan
  • inspraak Belgische belastingbetaler voor zijn/haar bijdrage
    Vb.: Duitse Kirchensteuer: alle levensbeschouwingen leven van de fiscale bijdragen van geregistreerde gelovigen. Wie geen lid is van een erkende religie, betaalt geen Kirchensteuer.
  • radicalisering tegengaan door eerlijke verdeling van subsidies
  • betere toezicht op buitenlandse sponsors