Toegankelijkheid Nederlandse taallessen

Toegankelijkheid Nederlandse taallessen verbeteren

Nederlandse taallessen zullen toegankelijk en volledig gratis zijn! Dit om deelname bij deze lessen te stimuleren.

De lessen zullen dan ook structureel en georganiseerd aangeboden worden per taalgroep.